Tracteur zorgt voor dynamiek en zet deelnemers fysiek en mentaal in beweging. Zo wordt verandering gestimuleerd. Tracteur geeft energie, prikkelt en daagt uit tot het tonen van lef. Dat levert energie op. De trainers zijn enthousiast en bevlogen. Zij zorgen voor een veilige leeromgeving waarin deelnemers gemotiveerd raken zichzelf te laten zien en kritisch naar zichzelf durven te kijken. Tracteur weet te raken, zet aan tot reflectie en laat deelnemers meedenken en ervaren.

Tracteur is in te zetten als coach, trainer en trainingsacteur. Tracteur werkt altijd op maat en richt zich op uw specifieke vraag. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat uw bedrijfsfilosofie actief geïntegreerd wordt in de training. Doordat beide trainers ook gekwalificeerd trainingsacteur zijn staat er altijd een acteur ter beschikking van de deelnemers. Dit biedt de mogelijkheid om theorie direct om te zetten naar realistische praktijksituaties.

Tracteur is gespecialiseerd in trainingen en workshops waarin communicatie en gedrag centraal staan:

  • Klantgerichtheid en gastvrijheid
  • Gesprekstechnieken
  • Conflictbeheersing
  • Feedback leren geven en ontvangen
  • Pro-activiteit
  • Teambuilding

Daarnaast kan Tracteur worden ingezet voor persoonlijke coachings- en begeleidingstrajecten.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van trainingen en workshops die Tracteur als basis gebruikt. De tijdsduur van de specifieke trainingen wordt in overleg bepaald en kan variëren van een uur tot meerde dagen.

Praktijkgerichte training waarin deelnemers de (on)bekende kwaliteiten en valkuilen op het gebied van houding en gedrag verkennen. Na afloop kunnen de deelnemers hun kwaliteiten bewust inzetten om het serviceniveau te verhogen en proactief te werk te gaan. Tevens (her)ontdekken en/of versterken de medewerkers de passie voor het vak, de humor en de gastgerichtheid bij zichzelf.
Deelnemers worden op een prikkelende en actieve manier met elkaar in contact gebracht. Er worden verschillende oefeningen uitgevoerd rondom feedback geven, zelfvertrouwen en pro-activiteit t.a.v. collega's, het management en andere afdelingen. Daarnaast worden er diverse rollenspellen gedaan om de geleerde theorie in praktijk te brengen.
In deze workshop zijn de deelnemers ervaringsdeskundigen. Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: gesprekvoering met pubers, coaching van studenten en omgang met patiënten. Door gebruik van het regiemodel ervaren deelnemers op een verfrissende manier de werking van bepaald gedrag. Doordat een beroep wordt gedaan op eigen bestaande kennis krijgen ze inzicht in werkzaam gedrag.
In deze training staat het versterken van het groepsgevoel centraal. Er worden oefeningen gedaan op het gebied van samenwerken, vertrouwen, openheid en het creëren van energie. Op een frisse wijze laat Tracteur de deelnemers hernieuwd kennis maken met elkaar en leert ze op een andere manier kijken naar hun rol in de groep.